Sango

Mapa numeryczna

Zasadnicza i ewidencyjna mapa numeryczna

W procesie tworzenia map numerycznych uczestniczymy od początku wdrażania w sektorze publicznym technologii informatycznych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Zrealizowaliśmy opracowania kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz o elementach ewidencji gruntów i budynków wraz z sieciami uzbrojenia terenu (m. in. dla części obszaru miasta Poznania i Łodzi).

Zakres usług obejmuje:

  • wykonywanie oraz aktualizację zasadniczej mapy numerycznej,
  • wykonywanie oraz aktualizację ewidencyjnej mapy numerycznej,
  • opracowanie bazy danych numerycznej, wektorowej i obiektowej mapy ewidencyjnej,
  • wykonywanie konwersji danych z postaci analogowej na cyfrową – digitalizacja,
  • wykonywanie konwersji danych z poszczególnych standardów GEO-INFO,
  • wykonywanie prac w zakresie realizacji systemów informacji przestrzennej (SIP)

Formularz zapytania

  • * pole obowiązkowe